aanmelden

Richtlijnen

Een werkperiode bij Sundaymorning@ekwc biedt creatieve professionals wereldwijd een geweldige kans om de mogelijkheden van keramiek te verkennen en kennis van technieken en materialen uit te breiden. Niet alleen kunt u gedurende twaalf weken gebruikmaken van alle faciliteiten van het centrum, ook is de technische staf beschikbaar voor begeleiding tijdens de werkperiode. De technische staf adviseert u hoe om te gaan met technische uitdagingen. U bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.

Selectie

Een academische opleiding en twee jaar werkervaring als onafhankelijke professional zijn vereist voor toelating tot Sundaymorning@ekwc. De selectie vindt plaats op basis van de documentatie van de laatste vijf jaar werk, een werkplan en een motivatie. Pas afgestudeerde kandidaten wordt geadviseerd om een of twee aanbevelingsbrieven toe te voegen.

Sundaymorning@ekwc beoordeelt de aanvragen die binnenkomen. Doorgaans vindt selectie minimaal een jaar voor aanvang van de werkperiode plaats, zodat u financiën kunt organiseren, tijdelijk een baan kunt opzeggen, tentoonstellingen kunt voorbereiden etc. U bent als deelnemer zelf verantwoordelijk voor een evt. visumaanvraag.